อินทรีซุปเปอร์บล๊อก

อิฐมวลเบา อินทรีซุปเปอร์บล๊อก

บริษัท อินทรีซุปเปอร์ บล๊อก จํากัด  ดำเนินกิจการผลิตคอนกรีตมวลเบา AAC บริษัท อินทรีซุปเปอร์บล๊อก จํากัด เป็นบริษัทย่อยแห่งใหม่ ของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหหลวง จำกัด (มหาชน) จดตั้งขึ้นเมื่อัวนที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เพื่อเข้าซื้อทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจผลิตภัณฑ์ คอนกรีตมวลเบาจากบริษัท ซุปเปอร์บล๊อกจํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อยเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 500 ล้านบาท (ประกอบด้วยค่าวัตถุดิบและสินค้าคงคลัง 20 ล้านบาท และค่าทรัพย์สินอื่น 480 ล้านบาท) โดยเริ่มดําเนินการในวันที่ 1 มีนาคม 2556 พร้อมเปลื่ยนชื่อตราสินค้าใหม่ว่า อินทรีซุปเปอร์บล็อก (Insee Superblock)


สินค้าเปรียบเทียบ (0)


IS070 อิฐมวลเบา อินทรีซุปเปอร์บล็อก 7.0 ซม.

IS070 อิฐมวลเบา อินทรีซุปเปอร์บล็อก 7.0 ซม.

  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทได้ผ่..

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IS075 อิฐมวลเบา อินทรีซุปเปอร์บล็อก 7.5 ซม.

IS075 อิฐมวลเบา อินทรีซุปเปอร์บล็อก 7.5 ซม.

  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทได้ผ่..

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IS090 อิฐมวลเบา อินทรีซุปเปอร์บล็อก 9.0 ซม.

IS090 อิฐมวลเบา อินทรีซุปเปอร์บล็อก 9.0 ซม.

  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทได้ผ่..

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IS100 อิฐมวลเบา อินทรีซุปเปอร์บล็อก 10.0 ซม.

IS100 อิฐมวลเบา อินทรีซุปเปอร์บล็อก 10.0 ซม.

  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทได้ผ่..

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IS125 อิฐมวลเบา อินทรีซุปเปอร์บล็อก 12.5 ซม.

IS125 อิฐมวลเบา อินทรีซุปเปอร์บล็อก 12.5 ซม.

  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทได้ผ่..

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IS150 อิฐมวลเบา อินทรีซุปเปอร์บล็อก 15.0 ซม.

IS150 อิฐมวลเบา อินทรีซุปเปอร์บล็อก 15.0 ซม.

  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทได้ผ่..

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IS175 อิฐมวลเบา อินทรีซุปเปอร์บล็อก 17.5 ซม.

IS175 อิฐมวลเบา อินทรีซุปเปอร์บล็อก 17.5 ซม.

  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทได้ผ่..

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

IS200 อิฐมวลเบา อินทรีซุปเปอร์บล็อก 20.0 ซม.

IS200 อิฐมวลเบา อินทรีซุปเปอร์บล็อก 20.0 ซม.

  ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบาของบริษัทได้ผ่..

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 8 รายการ จากทั้งหมด 8 รายการ (จำนวน 1 หน้า)