ปูนซีเมนต์ตราดอกบัว

ปูนซีเมนต์ตราดอกบัว

ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะสนองตอบความต้องการปูนซีเมนต์ของตลาดภายในประเทศ และมีส่วนร่วมใน การพัฒนาประเทศ บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) จึงถือกำเนิดขึ้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2532 โดยได้ทำการก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์   บนเนื้อที่ 1,000 ไร่เศษ ที่ตำบลพุกร่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี และได้ผลิต ปูนซีเมนต์คุณภาพมาตรฐานสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคทั่วประเทศด้วยกำลังการผลิต 2 ล้าน เมตริกตันต่อปี

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ได้ทำการขยายกำลังการผลิตปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นอีก 3 ล้าน เมตริกตันต่อปี โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานแห่งที่ 2 ในปี พ.ศ. 2537 ในบริเวณเดียวกันกับ โรงงานแห่งแรก และแล้วเสร็จทำการผลิตปูนซีเมนต์ได้เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2540


สินค้าเปรียบเทียบ (0)


l1.ปูนซีเมนต์ตราดอกบัวเขียว

l1.ปูนซีเมนต์ตราดอกบัวเขียว

  ..

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

l2.ปูนซีเมนต์ตราดอกบัวส้ม

l2.ปูนซีเมนต์ตราดอกบัวส้ม

  ..

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

l3.ปูนซีเมนต์ตราดอกบัวฟ้า

l3.ปูนซีเมนต์ตราดอกบัวฟ้า

  ..

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

l4.ปูนซีเมนต์ตราซูเปอร์เพาเวอร์ดอกบัว

l4.ปูนซีเมนต์ตราซูเปอร์เพาเวอร์ดอกบัว

  ..

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

l5.ปูนซีเมนต์ตราบัวภูเขา

l5.ปูนซีเมนต์ตราบัวภูเขา

  ..

0.00 บาท ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท

แสดงผลตั้งแต่ 1 ถึง 5 รายการ จากทั้งหมด 5 รายการ (จำนวน 1 หน้า)