• 5.ปูนฉาบผิวคอนกรีตเคทีพี CO

 ประเภทการใช้งาน : ใช้สำหรับงานฉาบผิวคอนกรีต  
         
คุณสมบัติ : มีค่าการยึดเกาะที่สูงฉาบผิวคอนกรีตได ้โดยไม่ต้องสลัดดอกเนื้อปูนเหนียว ฉาบลื่น  
         
ปูนซีเมนต์ : ใช้ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จากผู้ผลิตปูนซีเมนต์ภายในประเทศ  
         
วัสดุมวลหยาบ : ผ่านการขจัดสิ่งสกปรก และคัดขนาดด้วยเครื่องจักร ที่ทันสมัยมีลักษณะแข็งแรง ทนทาน ได้คุณภาพตามชนิดของปูนแต่ละประเภท   
        
สารเคมี :
สารเคมีพิเศษ เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ  
        
อัตราการใช้ : ปูนฉาบ 1 ถุง : น้ำสะอาด 14 - 15 ลิตร  
       
ระยะเวลาการใช้ : ควรใช้ปูนที่ผสมไว้แล้วให้หมดภายใน 2 ชั่วโมง   
        
การเตรียมหน้างาน : ราดน้ำที่อิฐพอประมาณ ยกเว้นอิฐมอญต้องราดน้ำให้ชุ่ม  
        
พื้นที่ใช้งาน โดยประมาณ/ถุง : ความหนาเฉลี่ย 5 มม. ได้พื้นที่ประมาณ 5.0-6.0 ตร.ม.ความหนาเฉลี่ย 10 มม. ฉาบได้พื้นที่ 2.5-3.0 ตร.ม.   
        
การกองเก็บ : กองเก็บในที่ร่ม อากาศถ่ายเทได้สะดวก และไม่มีความชื้น  
        
อายุการเก็บรักษา : สามารถเก็บสินค้าไว้ได้นานถึง 2 เดือน   
        
ขนาดบรรจุ : 50 กก./ถุง 

5.ปูนฉาบผิวคอนกรีตเคทีพี CO

  • ผู้ผลิต: YOK8
  • รหัส/รุ่น: 50 kgs/ถุง
  • สถานะสินค้า: สั่งของก่อน
  • 0.00 บาท

  • ราคาไม่รวมภาษี: 0.00 บาท